top of page

Doing Measurable Good - אימפקט  

לעשות טוב מדיד, זו המטרה הבסיסית והעיקרית של מהפכת האימפקט בעולם לפי סר רונלד כהן,

אשר מאמינה בכלכלת אימפקט לפיה שורת הרווח היא כפולה וכי לצד הרווח כלכלי קיים רווח חברתי. אנו לא צריכים לבחור ביניהם, אנו יוצרים את שניהם ביחד.

סר רונלד כהן מוביל בעולם את נושא השקעות האימפקט, הוא יו"ר ועידת ההיגוי העולמית בנושא השקעות אימפקט, ומייסד שותף בארגונים בינלאומיים בתחום ביניהם: Social Finance (UK, USA, ISRAEL) , Bridges Ventures, Apax Partners Worldwide LLP, וכתב מספר ספרים בתחום.

השקעות האימפקט הפכו בעשור האחרון למגמה בינלאומית המעוררת עניין בקרב רבים. בתחום זה, השואף להתמודד באופן חדשני עם האתגרים הגלובליים בתחומי הרווחה, הסביבה, הבריאות, החינוך והתעסוקה, הושקעו עד היום כ-250 מיליארד דולר.

מומחים מעריכים כי עד שנת 2020, סכום זה צפוי לגדול באופן מהותי ואף להכפיל את עצמו. לאחרונה, גם בארץ מתפתח סקטור השקעות אימפקט במסגרתו החלו שחקנים שונים לאמץ מתודולוגיות להשקעות אימפקט, תוך שאיפה למנף את רוח היזמות והחדשנות הישראלית לטובת יצירת שינוי חברתי וסביבתי. (SFI)

מיזם Sharing Hearts IL הוא מיזם אמנות חברתי שעושה טוב בעולם ומתבסס על עקרונות אלו, כמו כן המיזם נעזר ביעדי ה -SDG של האו"ם כדי ליצור פעילות מגוונת. 

"That's the purpose of the Impact Revolution.

Each and every one of us has a role to play in it.

What's Yours? "

Sir Ronald Cohen

impactt.jpg

מיזם Sharing Hearts IL הוא מיזם אמנות חברתי שעושה טוב בעולם ומתבסס על העקרונות שהוזכרו מעלה, כמו כן המיזם נעזר ביעדי ה -SDG  כדי ליצור פעילות מגוונת, ובשאיפה כל פעם נתחבר ליעד אחר. 

17 היעדים של האו"ם לפיתוח בר קיימא נקבעו בשנת 2015 כאג'נדה עולמית לפיתוח בר קיימא עד שנת 2030. היעדים אומצו על ילדי כל 193 המדינות החברות באו"ם ועוצבו בשיתוף הסקטור הפרטי והחברה האזרחית. היעדים הגלובליים , SDG, מהווים גישה הוליסטית לאתגרים המרכזיים של האנושות וכוללים מנעד רחב של נושאים חברתיים כלכליים וסביבתיים:

יעד 1 - מיגור העוני ברחבי העולם

יעד 2 - אפס רעב / אי ביטחון תזונתי

יעד 3 - בריאות טובה ורווחה אנושית

יעד 4 - חינוך איכותי

יעד 5 - שוויון מגדרי

יעד 6 - מים נקיים ותברואה

יעד 7 - אנרגיה זמינה ונקייה

יעד 8 - עבודה הוגנת וצמיחה כלכלית

יעד 9 - תעשייה תשתיות וחדשנות

יעד 10 - צמצום אי השוויון

יעד 11 - ערים וקהילות מקיימות

יעד 12 - צריכה וייצור אחראיים

יעד 13 - שינוי אקלים

יעד 14 - שימור המשאבים הימים

יעד 15 - חיים על פני האדמה

יעד 16 - שלום צדק וחוזק המוסדות

יעד 17 - שותפות להשגת היעדים

Poster

תשומת לב לפרטים בדרך, עוזרת לנו לשמור על הכדור

bottom of page