מוצאים לבבות ביחד

קבוצת הפייסבוק הוקמה בסגר הקורונה הראשון, אפריל 2020, מאז כל יום מצטרפים א.נשים חדשים לקהילה ומפרסמים את הלבבות שהם מוצאים.

"אנחנו מתחילים לראות לבבות בכל מקום..." הנה טעימה מהצילומים שלהם.