top of page

 Doing Good

כחלק מעשיית הטוב, אני מפזרת לבבות בעיר והלבבות מגיעים לא.נשים נפלאים.

בואו להתרגש יחד איתי

רוצים לפזר לבבות ? 

מוזמנים ומוזמנות לכתוב לי ונחשוב יחד על הפורמט המתאים

sharinghearts.il@gmail.com

bottom of page