Doing Good

כחלק מעשיית הטוב, והרצון לפזר אהבה במרחב, אני מפזרת לבבות בעיר, הלבבות מגיעים לא.נשים נפלאים שצריכים אהבה באותו רגע, חלקם משתפים אותי בסיפורם האישי, וזה מרגש כל פעם מחדש. בואו להתרגש יחד איתי

רוצים לפזר לבבות ? 

מוזמנים ומוזמנות לכתוב לי ונחשוב יחד על הפורמט המתאים

sharinghearts.il@gmail.com